Det tekniske

Tegninger

Grundplan for Havnevej 87 til 91 første og anden sal afviger lidt fra grundplan Havnevej 53 til 67.

Stueplan, Blok-A

1. salsplan, Blok-A

2. salsplan, Blok-A

Indgangsfacade, Blok-A

Havefacede, Blok-A

Fælles Ejendomsforsikring

Top Danmark policenr.: 1866 064.
Vilkår for forsikringsaftalen er beskrevet i:
Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9

Forsikringen dækker ikke skilte, hærværk/graffiti samt jordskader.


Henvendelse til Top Danmark sker gennem bestyrelsen.

Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9

Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Energimærkning

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig.
 
Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i ejendommen: Energimærkning gyldig fra 20. april 2015

Energimærkning gyldig fra 20. april 2015

Lokalplan for Nykøbing Havn

Lokalplanen fastlægger, hvordan området skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m.

Lokalplan nr. 54 for Nykøbing Havn

Tillæg nr. 1 til lokalplan 54 for Nykøbing Havn