Etablering af privat lade station for el og hybrid biler

Foreningen har modtaget nedenstående fra Mårtenson Ejendomme ApS.

Læs venligst igennem og svar bestyrelsen via kontaktformularen på dette link.

Mårtensson ejendomme ApS, påtænker at etablere en privat lade station for el og
hybrid biler, på Nykøbing Sjælland havn. Lade stationen vil blive etableret på
Havnevej 30A – der hvor der i dag er resterne af ”Breilø´s have”.

 

Tankerne omkring lade stationen:
Stationen er som udgangspunkt tiltænkt de fem ejerforeninger på havnen, men herudover påtænker vi også at
etablere en offentlig lade standere, på p. pladsen ved Nokken. Det vurderes at alle fem ejerforeninger kigger ind i
de samme udfordringer, når vi taler om opladning af el og hybrid biler.
Parkeringsarealerne er ikke forberedt med de nødvendige installationer, og det bliver for de fleste foreninger en
bøvlet og omkostningstung byrde at se sig ud af.

Kapacitet:
Vi vil etablere 4 stk. lade standere på arealet ved ”Breilø´s have”, og 2 stk. standere på p. arealet ved Nokken. Vi
starter sandsynligvis med 2 stk. standere ved ”Breilø´s have” og 1 stk. ved Nokkens p. areal – installationerne vil blive
forberedt således, at der nemt kan skaleres op når behovet viser sig.
Alle lade standere vil have en effekt på 22 kilowatt, hvilket betyder at man vil kunne oplade 55-65 kwh. på ca. 3-4
timer.

..Med 4 stk. lade standere, vil stationen rent teknisk kunne oplade ca. 32 stk. biler som VW´s nye ID 4 i døgnet – men
med ”spildtid” vil 16 til 20 stk. biler nok være mere realistisk..

Placering og indretning:
Lade stationen vil tage sig ud som vist på nedenstående skitse – se de grønne markeringer.
Herudover vil der på siden af den yderste garage, blive opført et mindre teknikrum. Teknikrummet vil blive opført i
samme stil som de nuværende garager, og vil dermed falde ind i miljøet.
Ved ladeplads 1 til 4, vil den eks. flisebelægning vil blive udvidet, således at der er et plant og kørefast underlag. På
dette areal vil der ligeledes blive etableret et acudræn, således at regnvand holdes på egen grund. Der vil blive
plantet hæk ind mod det disponible areal, således at det samlet set kommer til at tage sig pænt og færdigt ud.

Skitse vedr. placering af lade stationerne (2 stk. på Nokkens parkering og 4 stk. ved Breilø´s have)

 

Opladning af bil:
Det skal være nemt at buge lade stationen, og ideen er at man som bruger kommer til at tilgå stationen via en
app. Når man har tilsluttet sin bil til lade standeren, startes opladningen via appén.
Betalingen foregår ligeledes via appén – her har man på forhånd oprettet sig, og indtastet sine konto oplysninger. I
appén vil man ligeledes kunne se alle sine optankninger – både tid, sted og beløb!
Når bilen er fuldt opladet, vil brugeren modtage en besked på sin smartphone, og man vil herefter kunne flytte sin
bil tilbage på den vante parkeringsplads.

Alle lade standerne bliver sandsynligvis af typen EVlink Smart, fra Schneider Electric.
Model: Park/terræn 2*22kw RFID

Gennemsigtig løsning uden skjulte gebyrer:
Vi har valgt at lave det så nemt og overskueligt som muligt.
Der ingen månedlige abonnementer, leje af lade stander, oprettelsesafgift eller gebyrer – der betales kun for de
kwh. man tanker!

Investeringen:
Arealet ejes af Mårtensson ejendomme ApS, og det er ligeledes Mårtensson ejendomme som foretager etableringen
og investeringen. Mårtensson ejendomme vil dermed stå som ejer af anlægget, og vil ligeledes stå for vedligehold,
drift og tilsyn. Administrationen vil blive overdraget til en ekstern partner – der er drøftelser i gang med flere mulige!

Ekstern partner:
Vi har valgt at få en ekstern partner til at stå for administrationen, da dette vil gøre anlægget mere attraktiv. Dette
gælder både for brugeren, besøgende på restauranten samt øvrige gæster på havnen

  • Vi for en intuitiv og smart app løsning, som vil gøre betalingen nem og gennemskuelig
  • Vi for en professionel fungerende lade station, som kan tilgås af alle med en smartphone
  • Vi for support 24 timer i døgnet, hvis anlægget mod forventning skulle fejle
  • Vi for en partner som vil være en del af den nye *brancheaftale, som er indgået blandt de største aktører

*Der er indgået en bredt samarbejde blandt de største aktører på markedet, og lade markedet er for alvor åbnet
op. Dette betyder at man som bruger af lade anlægget på Havnevej, også kunne lade hos eksempelvis EON eller
Clever – alt sammen via den app og konto som brugeren til dagligt anvender. Prisen kan dog variere, da det er den
enkelte ”stations ejer” som fastsætter kwh. prisen. Prisen vil altid kunne ses i appén, således at man er vidende inden
man tanker! Fastprisabonnementer (som eksempelvis Clever unlimited) er desværre ikke en del af den nye
brancheaftale, men her forventes der også med tiden at komme løsninger!

Hvad kommer det til at koste:
Som tidligere nævnt, skal brugeren ikke foretage nogen investeringer!
Der ingen månedlige abonnementer, leje af lade stander, oprettelsesafgift eller andre gebyrer – der betales kun for
de kwh. man tanker!
Efter fratrukket *el-refusion, forventer vi at prisen pr. tanket kwh. vil være 2,85 kr. inkl. moms
*El-refusion
Strøm som forbruges til opladning af el-biler, kan fritages for afgift.
Denne ordning løber foreløbigt frem til og med år 2031.

Næste step:
Først og fremmest har vi behov for at vide, om I kunne forestille jer at gøre brug af lade stationen!
Såfremt vi vurdere der er overvejende positiv opbakning til projektet, vil vi arbejde videre med ideen.
Vi har fået accept fra kommunen og forsyningsselskabet, så vi mangler reel set kun at få indhentet de endelige
priser. Herefter skal vi have trykprøvet økonomien en sidste gang, og så burde vi være klar til at gå i gang med
etableringen.

Tidshorisont:
Ting tager tid, og ikke alt går så hurtigt som man ønsker…
Men hvis alt går nogenlunde som planlagt, vil det være realistisk at vi kan have en funktionsdygtigt station klar,
inden for 6-8 måneder.

Vi har brug for din hjælp for at kunne komme videre:
Det vil være en stor hjælp, hvis vi kunne få ejerforeningernes medlemmer til at tage stilling til følgende tre
spørgsmål. Alle svar behandles fortroligt, og vil udelukkende blive brugt til at vurdere om hvorvidt der er tilslutning
til projektet!

Det vil være en stor hjælp hvis svarene tælles og samles i den enkelte ejerforening. Ejerforeningen bedes derfor
fremsende xx antal ja og nej, ud fra hver af de tre spørgsmål. På denne måde er svarene så anonyme, som de nu
engang kan være!

Svarene bedes fremsendt på følgende mailadresse, og gerne inden d. 1/5-2021 malene.maartensson@outlook.com

Projektet er stadig i sin spæde start, og er ikke på nogen måde fyldestgørende. Men er der spørgsmål til det
foreløbige materiale, er grundejerforenings formændene/damerne meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi håber meget på god og konstruktiv dialog, og ser frem til at høre fra jer 🙂

Med venlig hilsen
Mårtensson Ejendomme ApS
Havnevej 37c, 4500 Nyk. Sj.

Malene & Lars Mårtensson

Malene tlf. 2943 7281 malene.maartensson@outlook.com
Lars tlf. 2342 3313 lars.maartensson@outlook.com