Logo image  
Nykøbing Sjælland  
  
 
 
 

Det tekniske
Tegninger

Grundplan for Havnevej 87 til 91 første og anden sal afviger lidt fra grundplan Havnevej 53 til 67
Stueplan Blok-A
1. salsplan Blok-A
2. salsplan Blok A
Indgangsfacade Blok-A
Havefacade Blok-A

Fælles Ejendomsforsikring
Top Danmark policenr. E 18866 064 012.
Vilkår for forsikringsaftalen er beskrevet i:
Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9
Forsikringen dækker ikke skilte, hærværk/graffiti samt jordskader.
Henvendelse til Top Danmark sker gennem bestyrelsen.

Energimærkning
Energimærkning for Havnefronten
Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig.

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i ejendommen: Energimærkning gyldig fra 20. april 2015

Lokalplan for Nykøbing Havn

Lokalplanen fastlægger, hvordan området skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
Lokalplan nr. 54 for Nykøbing Havn
Tillæg nr. 1 til lokalplan 54 for Nykøbing HavnFind vej til/fra Havnefronten